Kontakt

 

D- Adler SK s.r.o.   Tel./fax:   www.durkoppadler.sk
Bielická 87   00421/38 53 00 277   Email:
95804   Mobil:   d-adler@d-adler.sk
Partizánske   +421/ 0905 620 638    
         
IČO: 46 342 087, spoločnosť zapísaná. v OR OS Trenčín vl.č. 25062/R